Nie ma zasad określających dobre zdjęcia,
są tylko dobre zdjęcia